Purentaelimistön fysioterapia

Purentaelimistön toimintahäiriöt on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. 

Tyypillisesti purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) jaetaan kolmeen ryhmään sen perusteella, mikä rakenne on pääsyynä oireisiin: lihasperäiset, nivelperäiset ja näiden yhdistelmistä muodostuvat toimintahäiriöt.

Lihasperäisiin toimintahäiriöihin sisältyy leukaa liikuttavien ja tukevien lihasten kivut, jännitystilat sekä leuan liikkeen hallinnan häiriöt. Purentalihasten jännittyneisyyden syynä voivat olla hampaiden narskuttelu tai pureminen (bruksismi), stressi, niskahartiaseudun ongelmat tai aluetta kuormittavat tavat (esimerkiksi liiallinen purukumin pureskelu). 

Nivelperäisiin toimintahäiriöihin kuuluvat mm. leukanivelten liikehäiriöt eli liikerajoitukset, leukanivelten yliliikkuvuus (mm. leukanivelten toistuvaa sijoiltaan menoa). Nivelperäisiin toimintahäiriöihin kuuluvat myös leukanivelten välilevyn toimintahäiriöt, nivelrikko, leukanivelten vammojen jälkitilat sekä nivelten ja nivelkapselin tulehdukset.

Purentaelinten fysioterapian (TMD) tavoitteena ovat kivun lievittyminen sekä leukanivelten ja purentalihasten toiminnan normalisoituminen. Tärkeää on varmistaa leukanivelten, purentalihasten, kaularangan sekä niskan lihasten hyvä yhteistoiminta, sillä purentaelinongelmiin liittyy hyvin usein niska-hartiaseudun jännittyneisyyttä sekä päänsärkyä.