Imetysohjaus

Äitien, vauvojen ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen kuuluu vahvasti palveluihimme niiden ollessa lähellä sydäntämme. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi olemme tuoneet mukaan palveluihimme myös imetysohjauksen vuodesta 2021 alkaen. Koko työtiimimme on suorittanut WHO:n imetysohjaajakoulutuksen. Baby Balance-vauvahierontakoulutuksissa olemme syventyneet tarkoin muun muassa vauvan pään, kaularangan ja kasvojen ja suun alueen anatomiaan (lihaksisto, luusto, faskiajärjestelmät, aivohermot) ja näiden vaikutukseem vauvan ruokailussa ja imuotteessa. Imetysohjaukseen kuuluu aina osana myös kieli- ja huulijänteiden tutkiminen ja hoito sekä tarvittaessa ohjaus ja neuvonta (myös kirjalliset ohjeet).

Imetys

Imetys edistää äidin ja vauvan luonnollista vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdetta. Hormonitoiminnan kautta imetys nopeuttaa äidin palautumista raskaudesta ja synnytyksestä.

Alusta asti on hyvä huolehtia, että imettäessä äidin ja vauvan asento on mukava ja mahdollisimman rento. Etenkin alkuvaiheessa ja tiheän imun kausina imetyshetket voivat olla pitkiä ja toistua hyvinkin tiuhaan.  Hyvällä imetysasennolla ja imetysasentojen vaihtelulla ehkäiset niska-hartiaseudun jännittymistä/-kipua sekä edistät maidon herumista. Äidin rauhallisuus ja tasainen hengitys rauhoittavat vauvaa rinnalle ja myös maidon heruminen helpottuu. 

Hyvä imetysasento tukee imuotteen onnistumista sekä rinnalta että pullosta. Tarvittaessa opastamme sopivien imetysasentojen löytymisessä ja niiden monipuolisuudessa. Sinä valitset, mitkä ovat sinulle ja vauvallesi sopivat imetysasennot.

Imuote ja siihen vaikuttavat tekijät

Joskus imuotteessa voi olla haasteita ja siihen voi olla useita syitä. Joskus syynä ovat vauvan suun alueen rakenteelliset tekijät. Esimerkiksi kireä kieli- ja huulijänne saattavat estää hyvän ja tehokkaan imun. Tarvittaessa näihin asioihin perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat tilannetta tarkemmin ja ovat apunasi imetyksen eri vaiheissa. 

Odotusaikana ja synnytyksessä vauvan pään ja niskan alueelle kohdistuu kova paine, joka voi aiheuttaa kireyksiä muun muassa vauvan pään, leuan ja niskan alueelle, myös muualle kehoon. Kireydet vaikuttavat suun toimintaan ja voivat siten vaikeuttaa hyvän imuotteen saamista.

Baby Balance®-hoidoissa tutkitaan ja havainnoidaan tarvittaessa myös vauvan suun anatomiaa ja toimintaa imetystarkkailun lisäksi. Baby Balance®-hoitotekniikoita kohdennetaan yksilöllisen tarpeen mukaan vauvan pään, niskan ja leuan alueelle tukien hyvän imuotteen saamista.

Käyntien yhteydessä ohjaamme myös vanhemmille vauvahierontaa ja vauvan suun toimintaa tukevia harjoitteita. Suun motoriikan tukemisella on tärkeä merkitys myöhemmin myös äänteiden ja puheen kehittymisessä.

Pyydä rohkeasti apua, jos tunnet tarvisevasi ohjausta ja apua imetykseen ja imuotteeseen liittyvissä asioissa.